Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam Các điều khoản dịch vụ này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận đầy đủ các điều khoản dịch vụ này. Không tiếp tục sử dụng trang web của Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản dịch vụ, Tuyên bố quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "Của bạn" đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Công ty. "Công ty", "Bản thân", "Chúng tôi", "Của chúng tôi" và "Chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi", đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất, cho dù bằng các cuộc họp chính thức trong thời gian cố định hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng Nhu cầu của Khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ/sản phẩm đã nêu của Công ty, phù hợp và tuân theo luật hiện hành của . Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ đều được coi là có thể hoán đổi cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web của Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo chính sách quyền riêng tư của Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam.

Hầu hết các trang web tương tác hiện đại đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết về người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookies được sử dụng trong một số khu vực trên trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.


Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam và/hoặc người cấp phép của công ty sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể xem và/hoặc in các trang từ arksolomonph.com/ cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản dịch vụ này.


Bạn không được:

Tái xuất bản tài liệu từ reboot.vn/ Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ reboot.vn/ Tái sản xuất, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ reboot.vn.com/

Phân phối lại nội dung từ Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam (trừ khi nội dung được tạo riêng để phân phối lại).








Ý kiến ​​người sử dụng

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của thỏa thuận này. Một số phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến, thông tin, tài liệu và dữ liệu ('Nhận xét') trong các khu vực của trang web. Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam không sàng lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web và các Bình luận không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam, các đại lý hoặc chi nhánh của công ty. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm hoặc ý kiến đó. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, Ark Solomon Việt Nam Limited sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các Nhận xét hoặc bất kỳ chi phí tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và hoặc phải gánh chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng tải và/hoặc sự xuất hiện của các Nhận xét trên trang web này. Ark Solomon Việt Nam Limited có quyền theo dõi tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét mà Ark Solomon có toàn quyền quyết định cho là không phù hợp, xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng: Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy; Nhận xét không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào; Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu hoặc tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác xâm phạm quyền riêng tư. Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoặc phong tục hoặc hoạt động thương mại hiện tại hoặc hoạt động bất hợp pháp. Theo đây, bạn cấp cho Công ty TNHH Ark Solomon Việt Nam giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.


Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc đến thông tin trang web khác miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt một cách sai trái đối với bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết. Chúng tôi có thể xem xét và phê duyệt theo quyết định riêng của mình các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau: các nguồn thông tin doanh nghiệp và/hoặc người tiêu dùng phổ biến như Phòng Thương mại, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ, AARP và Hiệp hội Người tiêu dùng; các trang cộng đồng dot.com; hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện, bao gồm các trang web từ thiện, nhà phân phối danh bạ trực tuyến; cổng thông tin internet; các công ty kế toán, luật và tư vấn có khách hàng chính là các doanh nghiệp; và các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản: Cơ quan chính phủ; Công cụ tìm kiếm; Tổ chức tin tức; Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến khi họ liệt kê chúng tôi trong danh bạ có thể liên kết đến trang Web của chúng tôi giống như cách họ liên kết đến các trang Web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện không được phép liên kết với trang web của chúng tôi.


Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng: (a) liên kết sẽ không phản ánh bất lợi đối với chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi (ví dụ: các hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức khác đại diện cho các loại hình kinh doanh đáng ngờ, chẳng hạn như nơi làm việc- cơ hội về nhà, không được phép liên kết); (b) tổ chức không có hồ sơ không đạt yêu cầu với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị liên quan đến siêu liên kết lớn hơn sự vắng mặt của Ark Solomon Việt Nam Limited; và (d) nơi liên kết nằm trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung hoặc phù hợp với nội dung biên tập trong một bản tin hoặc sản phẩm tương tự nhằm thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc đến thông tin trang web khác miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai về tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn nằm trong số các tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến [email protected]. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ (chẳng hạn như số điện thoại và/hoặc địa chỉ email) cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn định liên kết đến trang web của chúng tôi, và danh sách (các) URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Cho phép 2-3 tuần để có phản hồi.

Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến trang Web của chúng tôi như sau:

Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất (địa chỉ Web) được liên kết đến; hoặc Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi hoặc tài liệu được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo hoặc tác phẩm nghệ thuật khác của Ark Solomon Việt Nam để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Iframes

Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không được tạo khung xung quanh các trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi cách trình bày trực quan hoặc diện mạo của trang Web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang Web của bạn. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào có thể xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên trang Web của bạn hoặc trong bất kỳ ngữ cảnh nào có chứa nội dung hoặc tài liệu có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, nếu không thì vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm khác của bất kỳ quyền của bên thứ ba.

Bảo lưu quyền

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang Web của chúng tôi theo yêu cầu đó. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản dịch vụ này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản dịch vụ liên kết này.

Loại bỏ các liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi về điều này. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, nhưng chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin đó; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web vẫn khả dụng hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào theo quy định của pháp luật đối với chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp với mục đích và/hoặc việc sử dụng sự quan tâm và kỹ năng hợp lý). Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất; giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc xuyên tạc gian lận; giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.


Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bao gồm trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Trong phạm vi trang web và các thông tin cũng như dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Tín dụng & Thông tin liên hệ

Trang Điều khoản dịch vụ này được tạo tại trình tạo điều khoản & điều kiện privacyterms.io. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. ​Tra cứu thông tin chi tiết